Aktuality

Decentralizace Prostějova

Před několika lety se oddělily Držovice od Prostějova, protože tamní občané měli pocit, že pro ně město nic nedělá. V současnosti sílí nespokojenost i u občanů Vrahovic, z nichž mnozí si myslí, že nemůžou dění okolo sebe ovlivnit a že jejich názory nejsou slyšet. V některých případech jdou návrhy města přímo proti zájmům občanů (přesun zastávky v Trpinkách, návrh na rozšíření koryta Romže, nezájem o pomoc koupališti ve Vrahovicích atp.). Podobné stesky na to, že lidé nemají kontakt s radnicí jsou slyšet i jiných částech. Prostějov se před časem stal statutárním městem. Pokud by se Prostějov vnitřně rozdělil na městské části jako je tomu naprosto běžně v jiných podobně velkých statutárních městech, občané městských částí by měli větší možnost ovlivňovat dění ve svém čtvrti. Mohli by si volit zastupitele městských částí, kteří by pak hájili jejich zájmy. V současnosti sice existují osadní výbory, ty jsou ale jmenovány městem a obyvatelé jednotlivých čtvrtí nemají možnost nijak ovlivnit jejich složení. Více si o nápadu na decentralizaci města můžete přečíst zde. Tématu se podrobněji věnuje i tento web a facebooková stránka.

| Martin Hájek

Vznikl nový spolek - Naše Vrahovice, z. s.

Ve Vrahovicích vznikl nový spolek. Jmenuje se Naše Vrahovice, z. s. a za cíl si stanovil hájení zájmů Vrahovic. Více se o něm můžete dozvědět z jeho webových stránek a Facebooku.


Mobilní sběr - podzim 2015

Město Prostějov zajistí v sobotu 03. října 2015 mobilní sběr odpadu:

10:45 - 10:55 - M. Pujmanové u mostu

11:00 - 11:10 - ul. J. Suka

11:15 - 11:25 - M. Alše

11:30 - 11:40 - K. Světlé

11:45 - 11:55 - Čechůvky točna

Druhy odpadu:

  • nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
  • objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení – jedná se oelektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

Zdroj: Město Prostějov


Krátce z Vrahovic (září)


V sobotu se v Arboretu Vrahovice konal koncert

V sobotu 12. září odpoledne se za krásného slunečného počasí konal akustický koncert brněnské kapely Spontánní sukcese. Více o celé akci si můžete přečíst v následujících článcích:


Menu
Fotogalerie
Vstoupit do fotogalerie
Počasí
Anketa
Miniaplikace
Diskuze
Facebook
Twitter
Odkazy