Aktuality

Mobilní sběr

Město Prostějov zajistí v sobotu 5. dubna 2014 prostřednictvím .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. mobilní sběr odpadu:

Stanoviště ( obec )Čas předání odpadu a elektrozařízení

1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu

10:45 - 10:55

2. Vrahovice ul. J. Suka

11:00 - 11:10

3. Vrahovice ul. M. Alše

11:15 - 11:25

4. Vrahovice ul. K. Světlé

11:30 - 11:40

5. Čechůvky točna

11:45 - 11:55

6. Domamyslice u samoobsluhy

12:15 - 12:30

7. Čechovice u pošty

12:35 - 12:50

8. Žešov u pomníku

13:15 - 13:30

Co bude příjmáno:

  • nebezpečný odpad: odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např.oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  • pneumatiky: pneumatiky z osobních vozidel (Větší pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. budeme brát také, ale za úplatu.)
  • objemný odpad: odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
  • vyřazené elektrozařízení: elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.

Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Proto jej na tyto mobilní sběry nepřinášejte.

Zdroj: Město Prostějov


Krátce z Vrahovic (březen)


Krátce z Vrahovic (leden, únor) - aktualizováno

| Lukáš Hájek

Opravdu musíme úplně všechno zastavět?

V současné době probíhají debaty o novém územním plánu a lidé mají možnost se k jeho návrhu vyjadřovat. Dovolte mi, abych se zamyslel nad tím, co znamená územní plán pro Vrahovice. 

Při pohledu na plán to vypadá, že většina nezastavěných ploch ve Vrahovicích bude zastavěna. Nikdo se při tom nezajímá o to, jak bude vypadat kvalita života stávajících obyvatel. Vrahovice se nacházejí na východ od průmyslové zóny a trpí vysokou prašností a znečištěním ovzduší. Domnívám se, že by výrazně pomohlo, kdyby se aspoň na části polí Losce a Trávníky vysadily stromy, které by pojaly část polétavého prachu. V tomto ohledu by byly vhodné například topoly bílé. Město by tím zlepšilo kvalitu ovzduší v naší čtvrti a až by tyto stromy odrostly, bylo by možné je prodat na dřevo, čímž by se vrátila investice do jejich nákupu a výsadby. 

Dalším problematickým bodem je stavění rodinných domů v záplavových oblastech. Jedná se opět o části polí Losce a Trávníky. Chápu, že majitelé pozemků a developeři mají zájem na tom, aby tyto pozemky byly prohlášeny za stavební. Je rozumné jim v tom vyhovět, když si uvědomíme, jak ničivé byly následky záplav v předchozích letech? Některá tato pole byla zcela zaplavena v letech 1997, 2005 a 2006. Navíc se jedná o podmáčenou až bažinatou půdu. Bylo by rozumné vybudovat na těchto místech suché poldery, aby se zde voda mohla při záplavách volně rozlévat a zabránit tím zaplavování obytných čtvrtí. Bylo by to rozumné protipovodňové opatření, které by ochránilo lidské zdraví a majetek. 

Při plánované výstavbě není počítáno s vhodnou infrastrukturou. Vrahovice jsou poklidná čtvrť a silnice zde byly projektovány na daleko menší objem dopravy. Dopravní obslužnost k novým domům bude velmi špatná a zhorší se i životní podmínky starousedlíků. 

Považuji za důležité zdůraznit, že nový územní plán povede k tomu, že se z Vrahovic stane pouhé satelitní městečko, ve kterém bude jeden obytný dům vedle druhého. Nebude zde dostatek dopravní infrastruktury, dostatek volných zelených ploch a parků na procházky. Chápu, že lidé chtějí stavět nové domy a obce by se měly dále rozvíjet. Mělo by se tak dít racionálně a především s rozumnou mírou. Opravdu musíme úplně všechna pole zastavět rodinnými domy? Zamýšlel se někdo nad tím, jak bude vypadat kvalita života v nově vznikajících čtvrtích? A jak moc se zhorší život vrahovickým starousedlíkům?

| Tomáš Peka, Spolek za staré Vrahovice

Anketa Spolku za staré Vrahovice

Pokud byste měli chvilku času, vyplňte prosím krátký dotazník Spolku za staré Vrahovice. Spolek se zajímá o to, jak jej lidé vnímají a co si o něm myslí. Dejte prosím Spolku krátkou zpětnou vazbu o tom, jak jej se na něj díváte, co se vám na něm líbí a nelíbí, a v čem by se případně mohl zlepšit. Dotazník se vám zobrazí kliknutím na tento odkaz. Předem vám děkujeme.

| Martin Hájek
Předchozí 1 14 28 38 39 40 41 42 43 44 54 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like