Základní škola Majakovského

Adresa

ul. Vl. Majakovského 1
798 11 Prostějov

Studium

denní, délka studia: 9 roků

Ředitelka

Mgr. Martina Rozsypalová

Web

http://www.zsmajakovskeho.cz/

Název právnické osoby

Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Právní forma

příspěvková organizace,
IČ: 62 859 056

Zřizovatel

Město Prostějov,
IČ: 00 288 659
nám. T. G. Masaryka 12-14
796 01 Prostějov

Menu
Mapa
Mapa
Fotky
Odkazy