Aktuality

Přístup pro veřejnost na hřiště u ZŠ Majakovského

Přístupné pro veřejnost v době:

duben, květen, červen  15:00 - 19:00
červenec, srpen   9:00 - 19:00
září 15:00 - 19:00
říjen, listopad 15:00 - 18:00

Vybavení hřiště: házená, odbíjená, doskočiště, škvárová atletická dráha-běh na 60 m, jeden betonový stůl na stolní tenis, hokej, nohejbal, ringo

Zdroj: Město Prostějov


Jarní úklid - kontejnery

Kontejnery pro podzimní úklid budou umístěny od 15.00 do naplnění (nejdéle však do 18.00)  ve Vrahovicích v následujících lokalitách:

Úterý 26. 4. 2016: Trpinky, K. Světlé, Čechůvky točna, M. Alše - P. Jilemnického.

Středa 27. 4. 2016: u sídl. Svornosti, Jano Köhlera, J. Suka.

Odpad se bude třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Naplňování každé vany odpadem bude kontrolováno.

Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

Zdroj: Město Prostějov


Jarní úklid

Více informací na Facebookové stránce události.


Předchozí 1 14 24 25 26 27 28 29 30 40 53 Další


Menu
RSS
Facebook Vrahovice!
Twitter
Facebook like