Bedřich Tylšar

(*1939)

Narodil se 9. července 1939 ve Vrahovicích, první hudební vzdělání získal na hudební škole v Prostějově (1950-1953), kde začal hrát na housle, trubku a posléze na lesní roh. Ve studiu pak pokračoval na konzervatoři v Kroměříži (1953-1958), na které vystudoval dva obory – lesní roh a violu. Hned po ukončení studia nastoupil jako sólohornista ve Filharmonii B. Martinů ve Zlíně (1958-1963) a pokračoval ve studiu na JAMU v Brně u prof. F.Šolce (1962-1967). Následně, po úspěšném konkurzu zastával místo sólohornisty v Symfonickém orchestru FOK (1963-1968). Po vítězství v mezinárodním konkurzu do mnichovské Filharmonie (šéfdirigent R. Kempe), kde opět působil jako sólohornista (1968-1970), se na rok vrátil do FOK. Mezi léty 1972 a 2001 byl členem skupiny lesních rohů v České filharmonii. Taktéž působil dlouhou dobu (1992-2006) jako člen Orchestru evropských sólistů Luxemburg. Jeho velmi významnou etapou hráčské činnosti byla sólová koncertní dráha, která čítá na 500 koncertů s předními domácími i zahraničními orchestry, převážně ve spolupráci se svým bratrem Zdeňkem Tylšarem. Bylo natočeno cca na 200 rozhlasových a televizních snímků, 20 CD nahrávek. Za nahrávku Rejchových Trií byla Supraphonem udělena Zlatá deska. Jako komorní hráč působil v mnoha domácích i zahraničních souborech.  

Pedagogická činnost

Od roku1973 je řádným profesorem Pražské konzervatoře. Vychoval celou generaci hráčů na lesní roh, vítěze mezinárodních soutěží, kteří zastávají významná místa v orchestrech jak v České republice tak i v zahraničí (R. Baborák, O. Vrabec, P. Vojta, K. Javůrková). Vyučoval též na mistrovských  kurzech jak doma, tak i v zahraničí (např. vedení mistr.kurzů ve spolupráci se sólisty Berlínské filharmonie v Berlíně), taktéž i Holandsku, Japonsku, Rusku, Švýcarsku a Německu.        

Jako vynikající pedagog a interpret je zván do porot nejvýznamnějších domácích a zahraničních soutěží – v Praze (Pražské jaro), Brně, Mnichově, Markneukirchenu a Ženevě.

Menu
Fotky