Eduard Peck

(1857-1931)

Eduard Peck se narodil 10. října 1857 ve Vrahovicích. Byl to etnograf, folklorista, archeolog, historik, numismatik, sběratel lidových pohádek a vlastivědný pracovník. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně.

V letech 1876-1888 působil jako řídicí učitel ve Vizovicích. Přispíval do Časopisu Vlasteneckého musejního spolku olomouckého. Vydal mj. významnou vlastivědnou monografii Okresní hejtmanství holešovské (1892) a monografii Lid na Vyzovsku. Dále napsal folkloristické dílo Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými (1884).

Otázav se vlídné as osmdesátileté stařenky Kroupové (pozn. správně má býti Roupové), která si i s jinými lidmi, bylo to v neděli dopoledne, ke mně přidružila, jaký je to kříž a co o něm ví, dostal jsem takovou odpověď:

"Toť tu byli pan dochtor ze Zlína a ti pravili, že na tom místě kázali svatý Cyril a Metoděj." Nato já: "A to vy jste prv o tom nevěděli?" "Ba nevěděli," odpověděla stařenka, enom jsme slýchávali, že tudy šel kdysi v noci fryštácký panáček s Pánem Bohem na Březovů a strážní na Lukově, uviďe světlo, vystřelili z kuše a milého panáčka zabili. Oni mysleli, že to idú zbojníci. A tož potom pochovali panáčka a na hrob mu postavili tento kříž.

Eduard Peck: Okresní hejtmanství holešovské
Menu