Josef Stříž

(1889-1970)

Josef Stříž se narodil ve Vrahovicích, dne 8. července 1889. Nejprve chodil do vrahovické obecné školy, poté studoval v Prostějově nižší reálku a stal se strojníkem. V roce 1919 byl zvolen do obecního zastupitelstva a stal se druhým náměstkem tehdejšího starosty. V roce 1923 byl zvolen starostou za sociálně demokratickou stranu. Funkci starosty vykonával až do roku 1943, kdy byl donucen odstoupit z funkce. Tu poté vykonával sudetský Němec Franz Dimiter. Po válce se stal předsedou Místního národního výboru a vyhrál i volby v roce 1946. Po únorovém převratu byl donucen odstoupit.

Za jeho starostování obec velmi prosperovala. Díky němu byla v obci postavena hasičská zbrojnice, radnice, betonové mosty a mnoho dalších pro obec prospěšných staveb.

Josef Stříž zemřel 21. června 1970.

Menu
Fotky